Yazılım Birimi
Kağan GÜL

kagan.gul@ahievran.edu.tr

Donanım Birimi
Memduh KÖSE

memduh.kose@ahievran.edu.tr

Merkez Sekreteri
Serkan AKYÜREK

serkan.akyurek@ahievran.edu.tr